Czy osoba wykonująca zabieg estetyczny, ma obowiązek informowania o możliwości wystąpienia nawet bardzo rzadkiego powikłania?

Podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego, ale nie chcesz angażować się w długi i kosztowny proces sądowy? Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest dla ciebie rozwiązaniem. Wojewódzka Komisja

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego, ale nie chcesz angażować się w długi i kosztowny proces sądowy? Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest dla ciebie rozwiązaniem. Wojewódzka Komisja

Odszkodowanie od szpitala: Zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

Najczęstszymi drobnoustrojami odpowiedzialnymi za zakażenia miejsca operowanego są m.in. gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus). Jest to jeden z najczęstszych drobnoustrojów powodujących zakażenie szpitalne. Większość zakażeń miejsca operowanego powstaje w czasie zabiegu