Co to właściwie jest odpowiedzialność odszkodowawcza? Na kim ona ciąży?

Przy omawianiu odszkodowań warto zadać sobie to pytanie. Wiemy, że walczymy o odszkodowanie. Słyszeliśmy o odpowiedzialności karnej. Dlaczego jednak jest coś takiego jak odpowiedzialność odszkodowawcza? Kiedy złamię sobie nogę przez potknięcie się na schodach, połamię sobie żebra na nieodśnieżonym chodniku lub stracę majątek gdy ktoś podpali mój sklep – czy w każdym przypadku będzie istniała …

Jakie mogą być przyczyny wyłączenia możliwości uzyskania odszkodowania?

Przyczyn takich może być bardzo wiele. Najczęstszą jest przyczynienie się poszkodowanego do spowodowania szkody. Istnieją jednak również inne wyłączenia. Należą do nich: – powstanie szkody podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa, – powstanie szkody podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu, – powstanie szkody działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, użyciem …

Czy obrabowanie mieszkania w sytuacji braku znalezienia winnego jest podstawą do otrzymania odszkodowania?

Uzyskanie odszkodowania w takim wypadku może być utrudnione. W takiej sytuacji najlepiej ubiegać się o odszkodowanie z własnej ubezpieczalni. Można także złożyć wniosek do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W przypadku dużych strat i braku pieniędzy na ich pokrycie, zasadne może również być zgłoszenie się do Fundacji pomagającym ofiarom przestępstw.

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy wypłacone mi odszkodowanie jest za niskie?

Przede wszystkim warto prywatnie, niezależnie wycenić powstałe szkody. Należy przy tym brać pod uwagę nie tylko koszty napraw, ale także utracone korzyści oraz koszty leczenia, zadośćuczynienie. Próbując uzyskać większe odszkodowanie ważne jest przedstawienie bogatej dokumentacji poświadczającej koszty napraw, transportu, wcześniejszych ulepszeń sprzętu, dokumentacji medycznej oraz nawet dokumentacji psychologicznej oraz oświadczeń z pracy. Wszystko, co może …

Czy w razie wypadku, posiadając jedynie OC ale nie AC, można dostać odszkodowanie?

Brak wykupionego ubezpieczenia AC skutkuje niemożliwością wypłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone sobie. Oczywiście można domagać się wypłacenia odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za jej wyrządzenie. Problematyczne może się to jednak okazać w sytuacji, gdy sprawca jest nieznany (np. porysowany w nocy samochód) lub gdy szkoda powstała z naszej winy. Posiadanie wykupionego AC może więc zaoszczędzić nam …

Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania za szkodę od osoby niewypłacalnej?

W sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za szkodę jest niewypłacalna, możemy mieć problemy z uzyskaniem rekompensaty. W takiej sytuacji najpierw należy zwrócić się do ubezpieczycieli – własnego oraz osoby odpowiedzialnej. Zdarzają się sytuacje, gdy ubezpieczenia nie pokryją szkody lub ubezpieczenia brak i chcemy uzyskać naprawienie szkody bezpośrednio od odpowiedzialnego. Należy wtedy z pomocą komornika przeprowadzić egzekucję …

Co robić gdy wypadek nastąpił z winy pieszego? Czy trzeba pokryć koszty jego leczenia? Czy należy się odszkodowanie za zniszczenia pojazdu?

Zdarzają się sytuacje, gdy pieszy wybiegnie na ulicę w miejscu niedozwolonym, często słabo oświetlonym, znienacka. Nie można mieć wątpliwości, że w takich sytuacjach pieszy przyczynia się do wypadku i spowodowania szkody nie tylko na swoim zdrowiu, ale także na samochodzie. Czasem jest wręcz wyłącznym sprawcą wypadku. W takiej sytuacji może mieć zastosowanie artykuł 362 kodeksu …

Czy pozostawanie pod wpływem alkoholu w momencie wypadku ma wpływ na uzyskanie przeze mnie odszkodowania?

Na to, czy pozostawanie pod wpływem alkoholu w momencie wypadku będzie miało znaczenie na przyznanie odszkodowania, mają wpływ okoliczności wypadku. W szczególności będzie miało znaczenie to, czy poszkodowany swoim działaniem przyczynił się do powstania szkody. Wynika to z artykułu 362 kodeksu cywilnego. W większości przypadków, najczęściej przy prowadzeniu samochodu, pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych …