Warning: Creating default object from empty value in /home/server815947/ftp/odszkodowaniajjr/wp-content/themes/ronneby/redux_framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Odszkodowania w Krakowie | Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Home / W czym pomagamy / Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których przedmiotem ochrony są dobra najcenniejsze jak życie i zdrowie człowieka.

W tym ubezpieczeniu, powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są:

  • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub
  • śmierć ubezpieczonego.

Podmiotami ubezpieczenia (ubezpieczonymi) są kierowca oraz pasażerowie, ale nie są to osoby konkretnie oznaczone, lecz każdorazowy kierujący pojazdem w chwili wypadku oraz uczestniczący w nim pasażerowie.

Ubezpieczenie NNW (podobnie jak ubezpieczenie OC) nie jest przypisane do osoby, lecz do ściśle oznaczonego pojazdu, który wskazany jest w polisie.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW nie mają charakteru świadczeń odszkodowawczych, gdyż ich celem nie jest wyrównanie szkody, lecz udzielenie poszkodowanemu stosownego zabezpieczenia. Zatem przy ubezpieczeniu NNW wysokość odszkodowania nie zależy od rozmiaru szkody, ale od umówionej sumy ubezpieczenia.

Ponadto wypłata świadczenia z ubezpieczenia NNW nie jest uzależniona od odpowiedzialności cywilnej kierującego pojazdem. Zatem jest niezależna od winy, a także wysokości szkody.

Problemy związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia NNW.

Po nieszczęśliwym zdarzeniu zgłosiłeś szkodę i okazało się że poniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu jest znacznie zaniżony? (a co za tym idzie, wypłacone świadczenie jest również znacznie zaniżone), lub po zgłoszeniu szkody okazuje się, że Towarzystwo Ubezpieczeń żąda od Ciebie np. oryginału dokumentów, lub uzależnia wypłatę świadczenia od zgłoszenia szkody niezwłocznie po szkodzie, lub od innego postanowienia zawartego w OWU, a będącego niedozwolonym postanowieniem umownym, krzywdzącym konsumenta.

W sprawach tego typu, gdy konieczne jest sporządzenie odwołania od decyzji o wypłacie zaniżonego świadczenia, lub decyzji o odmowie wypłaty świadczenia, niezbędne jest doświadczenie i wiedza prawnicza, gdyż często wypłata wysokiego świadczenia zależy od poprawnej interpretacji jednego słowa lub nawet znaku interpunkcyjnego zawartego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zatem jeśli masz problem z wypłatą należnego Ci świadczenia, zgłoś się do nas. Po weryfikacji szkody, wywalczymy dla Ciebie należne odszkodowanie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Portal: www.odszkodowaniawkrakowie.pl prowadzony jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Joanny Jachymiak – Rogala, dlatego masz pewność, że Twoją sprawą zajmą się profesjonaliści.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Jachymiak-Rogala

  • ul. Mogilska 16/9, 31-516 Kraków
  • ul. Wyżynna 4 J, 30-617 Kraków

Tel: 604 875 207

Jeśli chcesz odwiedzić nas osobiście, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

e-mail: radcaprawny@jjrkancelaria.pl
sekretariat@jjrkancelaria.pl

Rodzaje spraw:

Zadzwoń!

Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy prawnej?

Tel. +48 604 875 207

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY SPRAWY!

Wstępna analiza sprawy, a także przedstawienie możliwości jej rozwiązania są bezpłatne.