Co robić gdy wypadek nastąpił z winy pieszego? Czy trzeba pokryć koszty jego leczenia? Czy należy się odszkodowanie za zniszczenia pojazdu?

Zdarzają się sytuacje, gdy pieszy wybiegnie na ulicę w miejscu niedozwolonym, często słabo oświetlonym, znienacka. Nie można mieć wątpliwości, że w takich sytuacjach pieszy przyczynia się do wypadku i spowodowania szkody nie tylko na swoim zdrowiu, ale także na samochodzie. Czasem jest wręcz wyłącznym sprawcą wypadku. W takiej sytuacji może mieć zastosowanie artykuł 362 kodeksu cywilnego, mówiący o tym, że „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.” Uwaga! Należy wziąć jednak pod uwagę nie tylko sam fakt przyczynienia się do powstałej szkody. Znaczenie będą miały także „wina lub nieprawidłowość zachowania poszkodowanego, porównanie stopnia winy obu stron, rozmiar doznanej krzywdy i ewentualne szczególne okoliczności danego przypadku, a więc zarówno czynniki subiektywne, jak i obiektywne.” (orzeczenie sądu apelacyjnego w Lublinie z 27.03.2013r., sygn. I ACa 1/13). Ocena sytuacji będzie więc zależała od konkretnych okoliczności w danej sprawie. Jeśli kierowca nie miał żadnego wpływu na wypadek, nie przewidywał i nie mógł go przewidzieć oraz jechał przepisowo – nie będzie musiał pokryć kosztów leczenia poszkodowanego pieszego. Jeśli jednak przekroczył prędkość albo w inny sposób przyczynił się do potrącenia pieszego – istnieje możliwość, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności, także odszkodowawczej. Tak samo wygląda sytuacja jeśli chodzi o pieszego i możliwość uzyskania odszkodowania za zniszczenie pojazdu. Zachowanie się obydwu stron będzie także miało wpływ na reakcje ubezpieczalni. Każdy przypadek należy oceniać samodzielnie.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *