Czy obrabowanie mieszkania w sytuacji braku znalezienia winnego jest podstawą do otrzymania odszkodowania?

Uzyskanie odszkodowania w takim wypadku może być utrudnione. W takiej sytuacji najlepiej ubiegać się o odszkodowanie z własnej ubezpieczalni. Można także złożyć wniosek do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W przypadku dużych strat i braku pieniędzy na ich pokrycie, zasadne może również być zgłoszenie się do Fundacji pomagającym ofiarom przestępstw.

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy wypłacone mi odszkodowanie jest za niskie?

Przede wszystkim warto prywatnie, niezależnie wycenić powstałe szkody. Należy przy tym brać pod uwagę nie tylko koszty napraw, ale także utracone korzyści oraz koszty leczenia, zadośćuczynienie. Próbując uzyskać większe odszkodowanie ważne jest przedstawienie bogatej dokumentacji poświadczającej koszty napraw, transportu, wcześniejszych ulepszeń sprzętu, dokumentacji medycznej oraz nawet dokumentacji psychologicznej oraz oświadczeń z pracy. Wszystko, co może …