Miałem stłuczkę, samochód jest w warsztacie, a ubezpieczalnia nie chce zapłacić za auto zastępcze – czy naprawdę może się od tego uchylić?

Liczne orzeczenia Sądu Najwyższego głoszą, że takie praktyki, choć częste, są niedozwolone. Firmy ubezpieczeniowe starają się zaoszczędzić na różne sposoby. Zdarza się, że wyliczają niższe koszty naprawy samochodu (tak, aby doprowadzić go do poprzedniego, zużytego – a nie lepszego – stanu) i klienci zmuszani są zakupywać części używane lub dopłacać do nowych. Jeśli chodzi o …

Jechałam tramwajem, który zderzył się z samochodem, w wyniku czego poniosłam uszczerbek na zdrowiu. Kto jest w takiej sytuacji odpowiedzialny? Kto odpowiada względem pasażera w razie zderzenia dwóch pojazdów?

Słuszne wydaje się stanowisko Sądu Najwyższego z 19 maja 1970 roku, głoszące, że w razie zderzenia się tramwaju z samochodem, zarówno przedsiębiorstwo komunikacyjne (tramwaje) jak i posiadacz pojazdu mechanicznego ponoszą odpowiedzialność wobec pasażerki tramwaju na zasadach określonych w art. 435 i 436 Kodeksy cywilnego, i to solidarnie. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwo tramwajowe niewątpliwie …

Wynająłem człowieka do rozładowania towaru z ciężarówki, której ja jestem właścicielem. Pracownik upuścił skrzynię z ciężkim towarem na swojego schylonego pomocnika. Czy muszę wypłacić odszkodowanie temu pomocnikowi?

Przede wszystkim należy przypomnieć nieco zaskakujący art.34 ust.2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowywaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.” Powstaje pytanie, czy będzie to odpowiedzialność na zasadach …

Czy odpowiedzialność ponosi tylko posiadacz lub kierujący pojazdem holującym, czy także pojazd holowany?

Odpowiedzialność będzie ponosił jedynie posiadacz lub kierujący pojazdem holującym, ponieważ według przeważającego w orzecznictwie i doktrynie stanowiska, pojazd holowany nie znajduje się w ruchu, a tylko szkoda spowodowana przez pojazd mechaniczny będący w ruchu musi zostać naprawiona przez posiadacza tego pojazdu (art. 435, 436 Kodeksu Cywilnego). Pojazd holowany stanowi jedynie część całego „pociągu holowniczego”, a …