Wynająłem człowieka do rozładowania towaru z ciężarówki, której ja jestem właścicielem. Pracownik upuścił skrzynię z ciężkim towarem na swojego schylonego pomocnika. Czy muszę wypłacić odszkodowanie temu pomocnikowi?

Przede wszystkim należy przypomnieć nieco zaskakujący art.34 ust.2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowywaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.” Powstaje pytanie, czy będzie to odpowiedzialność na zasadach ogólnych (w związku z winą), czy też na zasadach ryzyka (art. 436 w związku z 435 Kodeksu Cywilnego). Należy stwierdzić, że definicja ruchu z tej ustawy nie odpowiada pojęciu ruchu z art. 435 Kodeksu Cywilnego. Pojazd uważa się za będący w ruchu (w znaczeniu z art.435 k.c.), w skrócie, od momentu włączenia silnika do momentu osiągnięcia przez niego celu podróży i tam zatrzymania (czyli także wyłączony silnik i poruszanie się pojazdu w bezwładzie lub zatrzymania w trakcie jazdy np. na czerwonym świetle). Pracodawca (posiadacz pojazdu) nie może odpowiadać tu więc na zasadach ryzyka dotyczących posiadania pojazdu mechanicznego określonych w Kodeksie Cywilnym. Można się jednak zastanowić nad możliwością ponoszenia odpowiedzialności tego wynajmującego człowieka do rozładowania towaru na zasadzie ryzyka z art. 430 Kodeksu Cywilnego („Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej czynności”). Jest to klasyczny artykuł odnoszący się do kierowników. Jeśli jednak ten pracownik nie miał obowiązku stosować się do wskazówek wynajmującego go lub pracownik upuścił tę skrzynię nie ze swojej ani wynajmującego go winy – artykuł również nie znajdzie zastosowania. Posiadacz pojazdu może jeszcze ewentualnie ponosić odpowiedzialność na ogólnych zasadach. Trzeba wtedy wykazać jego winę, a to będzie już zależało od okoliczności sprawy. Dopiero przy winie posiadacza pojazdu lub przy spełnieniu przesłanek z artykułu 430 k.c., wynajmujący będzie musiał wypłacić odszkodowanie.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *