Dlaczego muszę płacić za ubezpieczenie jeśli posiadam samochód i rzadko nim jeżdżę, a jak już to ostrożnie i na krótkie dystanse. Czy to jest zgodne z Konstytucją?

Dlaczego muszę płacić za ubezpieczenie jeśli posiadam samochód i rzadko nim jeżdżę, a jak już to ostrożnie i na krótkie dystanse. Czy to jest zgodne z Konstytucją?

Obowiązek nałożenia dodatkowych opłat w określonych sytuacjach jest naturalnie zgodny z Konstytucją. Oczywiście jeśli ktoś przestaje całkowicie używać samochodu (ani nikomu go nie pożycza etc.) nie jest celowe opłacanie ubezpieczenia, ani tym bardziej konieczne (po wygaśnięciu poprzedniej umowy). Już jednak choćby jednorazowa przejażdżka stanowi potencjalne zagrożenie. Szkody spowodowane wypadkiem będą niejednokrotnie wyższe niż majątek sprawcy. …

Mój tata wziął spory kredyt, a łącznie z nim podpisał umowę ubezpieczenia.

Mój tata wziął spory kredyt, a łącznie z nim podpisał umowę ubezpieczenia. W ankiecie medycznej nie napisał o wadzie serca. Umarł 5 lat później w wypadku samochodowym. Czy ubezpieczyciel może jako sankcję przewidzianą dla składania nieprawdziwych informacji przy podpisywaniu umowy podać niewypłacenie odszkodowania (spłatę reszty kredytu)? W zasadzie nie ma znaczenia czy tata umarł szybciej …

Co mam zrobić jeśli nie mam pieniędzy, a szkoda wyrządzona przez mojego syna ma znaczną dla mnie wartość majątkową?

Czasami obowiązek naprawienia szkody może ulec zmianie ze względu na zawarte w kodeksie zasady słuszności. W przedstawionej sytuacji wartym uwagi jest artykuł 440 k.c.: „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady …