Mój lekarz popełnił błąd. Czy dostanę odszkodowanie, które pomoże powrócić mi do zdrowia?

Mój lekarz popełnił błąd. Czy dostanę odszkodowanie, które pomoże powrócić mi do zdrowia?

Wiele osób pozostaje w przeświadczeniu, że skoro w szpitalu lekarz zrobił coś nie tak, to nie ma możliwości, aby pociągnąć go do odpowiedzialności, a już na pewno nikt nie naprawi wyrządzonej przez niego szkody. Na pewno nikt nie będzie w stanie przywrócić nam utraconego zdrowia, ale środki na leczenie oraz rekompensatę za wszelką doznaną w związku z błędem krzywdę już tak.

Odpowiedzialność za błąd medyczny określają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną w związku z popełnieniem błędu krzywdę. Aby jednak ubiegać się o nie, w pierwszej kolejności należy zbadać, czy do błędu w ogóle doszło. Odpowiedzialność odszkodowawcza za błąd medyczny wchodzi w grę jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki: działanie lub zaniechanie lekarza sprzeczne z zasadami sztuki medycznej oraz występowanie naturalnego związku skutkowego między tym zachowaniem a powstaniem u pacjenta szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu.
Przykład: Lekarz diagnozując pacjenta z jątrzącą się raną na nodze stwierdził, ze jest to zwykłe otarcie, przemył je wodą i założył opatrunek. Okazało się, że rana w momencie badania lekarskiego była już zakażona, a zgodnie ze sztuką lekarską, lekarz powinien był rozpoznać stan zapalny oraz zaaplikować pacjentowi leki przeciwzapalne. Zapalenie jednak postępowało, a gdy pacjent w parę dni później ponownie zgłosił się do lekarza było ono na tyle rozwinięte, że konieczna była amputacja nogi. Gdyby lekarz zachował się zgodnie ze sztuką lekarską i prawidłowo zdiagnozował i podjął leczenie pacjenta, do amputacji by nie doszło. W tej sytuacji lekarz jest odpowiedzialny za szkodę w postaci amputacji nogi u pacjenta. Gdyby się jednak okazało, że nawet jeśli lekarz podjąłby prawidłowe leczenie rany, to ze względu na rodzaj rany i stopień jej zakażenia już w momencie badania noga i tak zostałaby amputowana, nie można mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza, gdyż nie występuje związek przyczynowy między jego zaniedbaniem a amputacją nogi.

Wnosząc pozew o odszkodowanie za błąd medyczny jesteśmy zobowiązani do wskazania konkretnej szkody na zdrowiu, jaką błąd lekarza wywołał. W praktyce o fakcie występowania błędu medycznego i jego skutkach decyduje opinia biegłego. Jeśli sąd uzna, iż lekarz dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej, którym wywołał szkodę na zdrowiu pacjenta, może orzec jednorazowe odszkodowanie, wyceniając uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie koszty jego leczenia, pielęgnacji pacjenta itp. 
Ponadto, obok odszkodowania można się również ubiegać zadośćuczynienia. Jego wysokość powinna odpowiadać krzywdzie, czyli „szkodzie moralnej, psychicznej”, jaka nastąpiła u pacjenta w związku z błędem lekarskim.

Przykład: Pacjent dotknięty błędem lekarskim opisanym w poprzednim przykładzie, po amputacji musiał przejść bolesną rehabilitację, dotknął go syndrom „fantomowej nogi”, stał się z dnia na dzień osoba niepełnosprawną. Są to negatywne przeżycia związane nie ze sferą fizyczną, ale psychologiczną. Są one podstawą do żądania zadośćuczynienia za krzywdę.

Warto pamiętać, iż termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego to trzy lata od dnia dowiedzenia się o szkodzie, nie więcej jednak niż 10 lat od dnia jej powstania. W szczególnych jednak przypadkach, opierając się na ochronie zasad współżycia społecznego, sąd może nie uznać zarzutu przedawnienia np. jeśli szkoda powstała u pacjenta będącego dzieckiem, wykryto zaś ją u niego w dorosłym wieku, a więc z przekroczeniem 10-letniego terminu.

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “Mój lekarz popełnił błąd. Czy dostanę odszkodowanie, które pomoże powrócić mi do zdrowia?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *