Upadłeś? Powstań i walcz o odszkodowanie!

Upadłeś? Powstań i walcz o odszkodowanie!

Za oknem śnieg i mróz, czyli naturalna styczniowa aura. Wczoraj byłam świadkiem dosyć nieprzyjemnego upadku człowieka przed jedną z publicznych placówek w naszym mieście. Zamarłam gdy zobaczyłam jak poszkodowany uderzył głową o lód. Spodziewałam się najgorszego… jednak szczęście w nieszczęściu, skończyło się tylko złamaną ręką. Pogotowie przyjechało natychmiastowo i zabrało poszkodowanego do szpitala. Podeszłam bliżej na miejsce wypadku i zobaczyłam nic innego jak lód bez żadnej posypki, nawet bez soli… To zdarzenie natchnęło mnie do dzisiejszego wpisu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że właściciel nieruchomości lub zarządca odpowiada za utrzymanie w odpowiednim stanie chodnika, który przynależy do danej nieruchomości. Bezwzględnym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest dbanie o mienie. W okresie zimowym ta dbałość powinna być wzmożona. Odlodzenie chodnika, odśnieżanie czy usuwanie, jakże niebezpiecznych zwisających sopli lodu z dachu to podstawowe obowiązki właściciela czy zarządcy nieruchomości. Wszystkie powyższe obowiązki wynikają z Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach z 13 września 1996r. Zgodnie z:

Art. 5. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Wracając do naszej historii, poszkodowany, który uległ upadkowi na terenie jednej z publicznych placówek, może kierować do niej wszelkie roszczenia związane z tym zdarzeniem. Należy wskazać, że odpowiedzialność za powyższe zaniedbania wynika z art. 415 Kodeksu Cywilnego. Warto przytoczyć wskazany artykuł:

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”

Poszkodowany który uległ upadkowi na którego skutek złamał rękę, będzie musiał domagając się odszkodowania udowodnić winę właścicielowi czy zarządcy nieruchomości. Najważniejszym w kwestii udowodnienia winy będzie zebranie odpowiedniej dokumentacji, szczególnie tej medycznej. Warto również wykonać zdjęcia miejsca w którym się wywróciliśmy, zdajemy sobie sprawę, że w takich chwilach najważniejsze jest otrzymanie odpowiedniej pomocy medycznej, ale można poprosić o zdjęcia przechodnia, który jest świadkiem zdarzenia lub który wezwał pomoc. Zdjęcia są bardzo ważne, gdyż wskażą odpowiedni czas zdarzenia. Jeżeli istnieje sposobność, zadzwońmy po staż miejską czy policje, sporządzona przez nich notatka z miejsca wypadku, niewątpliwie jest doskonałym dowodem na potrzeby przyszłej sprawy.

Warto w takich sytuacjach walczyć o odszkodowanie. Jeżeli udowodnimy winę odszkodowanie, które zasądzi sąd obejmie koszty leczenia, rehabilitacji (pamiętajmy że niektóre upadki prowadza do naprawdę skomplikowanych złamań) a także, utracony zysk spowodowany niezdolnością do pracy.(przykład: taksówkarz nie może prowadzić samochodu przez 3 miesiące, gdyż ma rękę w gipsie). Oprócz odszkodowania możemy domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. (Bliżej o krzywdzie w kolejnych wpisach) I na sam koniec pamiętajmy, zachowujmy każdy dowód leczenia, każdą receptę od lekarza każdy dowód na odbytą wizytę u specjalisty, paragony za leki czy niezbędne zakupy np.( kule do chodzenia).

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *