Historia wysokich schodów w korporacji

Historia wysokich schodów w korporacji

W jednej z powszechnie znanych na Polskim rynku korporacji IT, pracownicy oprócz wysokich zarobków, ogromnych aspiracji managerów i długich godzin pracy musieli codziennie mierzyć się z jeszcze jednym wyzwaniem… wysokimi stromymi schodami. Pewnie już w tym momencie czytania tekstu wiecie o czym on będzie- i bardzo dobrze bo wypadki w pracy to wbrew pozorom bardzo powszechne zjawisko. Codziennie dział HR owej korporacji musiał pokonywać całe schody, które zupełnie wydawały się, nie są przystosowane do wysokich szpilek pracowników. Schody były nadzwyczaj śliskie i już nie raz pracownicy alarmowali, że przydałoby się je wyłożyć jakimś dywanem. Nic z tego dywan psuł by nowoczesne industrialne wnętrze… a tym samym wizerunek firmy.

Basia pracownik z 5 letnim stażem, pewnego dnia biegła na zebranie z Zarządem z nieszczęsnego ostatniego piętra- działu HR. Niestety spadła ze schodów, złamała obie ręce i doznała silnego wstrząsu mózgu.

Przechodząc do sedna, w pierwszej kolejności należy wskazać Państwu co to jest wypadek przy pracy:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r.) a ściślej z art. 3 za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1.  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2.  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3.  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Basia spadła ze schodów podczas wykonywania zwykłych czynności w pracy. Oczywiście ubiegała się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak koszty leczenia rehabilitacji nie zostały w całości pokryte przez ZUS. Czy Basia może ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy? Dzisiejszy wpis ma za zadanie wskazanie Państwu, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie odszkodowanie. Pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek dla zatrudnionych pracowników do ZUS. Dzięki tym właśnie składkom pracownik, który uległ w pracy wypadkowi może ubiegać się o odszkodowanie. Jak już zostało wyżej wskazanie, niejednokrotnie pracownik otrzymując odszkodowanie od ZUS nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z leczeniem. W takich przypadkach odpowiedzialność pracodawcy ma tzw. charakter uzupełniający. Jednak tu bardzo ważna kwestia o której nie sposób nie wspomnieć, możemy ubiegać się o odszkodowanie po wypłaceniu odszkodowania przez ZUS. Czasem zdarza się że pracodawca nie wykupił polisy ubezpieczeniowej, wtedy nie ma wyjścia musi wypłacić takie odszkodowanie z własnego majątku. Po rozpoznaniu wszystkich roszczeń na podstawie ustawy wypadkowej pracownik może przystąpić do ubiegania się o odszkodowanie. Bardzo ważny jest protokół BHP z wypadku. Jeżeli pracownik nie zgadza się z ustaleniami w nim zawartymi lub jeżeli nie jest on zgodny ze stanem faktycznym, może złożyć do niego swoje zastrzeżenia.

Na sam koniec watro rozważyć jeszcze sytuacje, w której winę za wypadek ponosi pracodawca, który nie przestrzegał przepisów BHP nie likwidował niebezpieczeństw zagrażających pracownikom. W takim wypadku pracodawca musi pokryć koszty leczenia pracownika, a gdy zdarzyło się najgorsze stał się inwalidom musi zapłacić mu sumę która pozwoli pracownikowi przekwalifikować się do innego zawodu.

Ważne jest udowodnienie, że pracodawca ponosi winę za wypadek. W Naszej historii pracownicy korporacji, niejednokrotnie prosili o wyłożenie schodów dywanem, jest to w takim razie zaniedbanie ze strony pracodawcy. Bohaterka tekstu nie będzie miała problemu z udowodnieniem winy swojemu pracodawcy.

Zapraszamy na kolejne wpisy na naszym blogu w najbliższym czasie.

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *