Lekarze zwlekali z cesarskim cięciem, niech teraz zapłacą za cierpienie moje i mojego dziecka…

Lekarze zwlekali z cesarskim cięciem, niech teraz zapłacą za cierpienie moje i mojego dziecka…

Tytuł dzisiejszego wpisu jest dramatyczny, bo i historia którą dzisiaj opiszemy taka jest. Młoda matka, dziś nasza klientka, narodzin swojego pierwszego dziecka nie wspomina przez pryzmat najpiękniejszych chwil życia. Zamiast radości z pojawienia się swojego syna na świecie, czuła strach przed jego utratą, który towarzyszy jej do dnia dzisiejszego.

Nasz wpis powinniśmy rozpocząć od wyjaśnienia co to jest błąd medyczny. Błędem medycznym można nazwać zawinione postępowanie zarówno działanie jak i zaniechanie (jak w przypadku naszej historii) lekarza, położnej, pielęgniarki lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, sprzeczny z zasadami nauki i wiedzy medycznej powodujące szkodę pacjenta. Oczywiście pomiędzy zawinionym działaniem lub zaniechaniem działania a szkodą pacjenta musi istniej związek przyczynowo skutkowy Najczęściej skutkami błędu medycznego są: zakażenia organizmu, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia i w najtragiczniejszych przypadkach śmierć.

Nasza klientka powinna mieć wykonana cesarskie cięcie jednak lekarz razem z położną bagatelizowali jej stan i czekali na poród naturalny. Poród był dla naszej pacjentki najgorszymi godzinami w jej życiu- tak godzinami, bo trwał ponad 12 godzin…Dopiero po takim czasie lekarze zdecydowali się na cesarskie cięcie…

Zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, w sytuacji gdy można było przewidzieć komplikacje, które mogą wystąpić podczas porodu naturalnymi siłami jest błędem medycznym. Lekarze w tej sytuacji z całą pewnością mogli przewidzieć bieg zdarzeń, podczas porodu nie było żadnych oznak postępu w akcji porodowej oraz występowało zagrożenie niedotlenienia płodu. Tak też się stało syn naszej klientki po porodzie walczył o życie, nie oddychał samodzielnie…Przeszedł ciężką reanimacje po porodzie, ale znajduję się w stanie ciężkim z niedotlenieniem całego organizmu. Skutki takiego niedotlenienia będą rzutowały na całe jego życie.

W przypadku błędu medycznego poprzez niewykonanie lub zbyt późne wykonania cesarskiego cięcia klientka oraz jej synek są uprawnieni do uzyskania zadośćuczynienia za cierpienie oraz ból, renty oraz odszkodowania. Lekarze w takich przypadkach nie są bezkarni… Warto wskazać że odpowiedzialność za błąd medyczny określają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną w związku z popełnieniem błędu krzywdę.

Analizując sytuację naszej klientki chcemy Państwu wskazać kilka bardzo ważnych kwestii na sam koniec. Wnosząc pozew o odszkodowanie za błąd medyczny jesteśmy zobowiązani do wskazania konkretnej szkody na zdrowiu, jaką błąd lekarza wywołał. W powyższej historii wykazanie stanu zdrowia dziecka oraz matki nie będzie trudne. Pamiętajmy, o błędzie medycznym i jego skutkach decyduje opinia biegłego specjalisty. Jeśli sąd uzna, iż lekarz dopuścił się błędu w sztuce lekarskiej, którym wywołał szkodę na zdrowiu pacjenta, może orzec jednorazowe odszkodowanie, wyceniając uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie koszty jego leczenia, powrotu do zdrowia czy po prostu pielęgnacji pacjenta. ( specjalistyczny sprzęt, środki higieniczne, urządzenia, leki, rehabilitacja)

Co bardzo ważne obok odszkodowania możemy się również ubiegać zadośćuczynienia. Jego wysokość powinna odpowiadać krzywdzie, najprościej rzecz ujmując „szkodzie moralnej, psychicznej”, jaka jest następstwem błędu medycznego.

Będziemy Państwa informować o przebiegu sprawy.

Więcej o odszkodowaniach medycznych: Odszkodowanie za błąd medyczny

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *