Śmierć osoby bliskiej – odszkodowanie

Śmierć osoby bliskiej – odszkodowanie

W ubiegłym roku w jednej z małopolskich miejscowości doszło do tragicznego wypadku. Pan Zygmunt ojciec 3 dzieci, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Żona Zygmunta została wdową zaraz po urodzeniu trzeciego dziecka. Dodajmy, że jedynym żywicielem rodziny był zmarły mąż. Tragizm sytuacji w jakiej znalazła się kobieta po utracie męża potęgował fakt, że zaczęło jej brakować pieniędzy na podstawowe utrzymanie siebie i dzieci. Sprawa karna przeciwko sprawcy wypadku, który przekroczył dozwoloną przędność o 40km/h trwa. Czy żona Pana Zygmunta może walczyć o coś więcej? Tak, o sprawiedliwość! Dziś parę słów o odszkodowaniu za śmierć osoby bliskiej. Na samym wstępie warto przytoczyć art. 446 k.c. a w szczególności paragraf 3.

Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Sytuacja rodziny zmarłego Zygmunta jest bardzo ciężka. Żona-matka trójki małych dzieci, nie ma możliwości podjęcia stałej pracy zarobkowej. Zygmunt przynosił do domu swoją pensję a oprócz tego dorabiał w firmie u kolegi jako elektryk. Bezspornym jest fakt, że sytuacja materialna rodziny po jego śmierci uległa znacznemu pogorszeniu. Żona bez pensji męża i pieniędzy z prac dorywczych nie jest w stanie utrzymać trójki dzieci, opłacić rachunki i zobowiązania finansowe. Kto jest uprawniony do odszkodowania za śmierć osoby bliskiej? W pierwszej kolejności należy właśnie wskazać dzieci, małżonków, rodziców i rodzeństwo zmarłego. Warto również zwrócić uwagę Państwu na bardzo ważną rzecz, a mianowicie termin przedawnienia. Okres po którym takie roszczenia się przedawniają wynosi 20 lat. To oznacza, że nie możemy domagać się odszkodowania za śmierć ojca, który zmarł 23 lata temu. Wartym podkreślenia jest fakt, że czas który upłynął od śmierci bliskiej osoby działa na nasza niekorzyść dlatego, że pogorszenie się sytuacji życiowej ulega z czasem „zatarciu”. (To oznacza stabilniejsze warunki finansowe czy np. dorosłe dzieci, które już nie są na naszym utrzymaniu).

W kolejnym wpisie chcemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z zadośćuczynieniem pieniężnym dla rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Zapraszamy!

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *