Hałas nad głowami? Możesz walczyć o odszkodowanie

Hałas nad głowami? Możesz walczyć o odszkodowanie

Tak właśnie zrobił właściciel jednej z krakowskich nieruchomości położonej nieopodal krakowskiego lotniska Balice. Dzisiejszy wpis to wstęp do tematu immisji i odszkodowań związanych z immisjami. Jako krótki wstęp do tego cyklu omówienie bardzo ciekawego wyroku, na sam początek.

Sąd Najwyższy orzekł na korzyść właścicieli nieruchomości położnych koło Balic. Dzięki uchwale SN właściciele mogą domagać się odszkodowania za hałas oraz spadek wartości nieruchomości z powodu uciążliwego sąsiada.

Właścicielka nieruchomości żądała odszkodowania w kwocie 120 tys. zł z czego 75 tys. Zł z powodu zmniejszenia wartości nieruchomości. Pozostała część kwoty na poprawę akustyki nieruchomości.

Władze lotniska uważały, że roszczenie właścicielki nieruchomości jest bezpodstawne, gdyż dom znajduję się w strefie ograniczonego użytkowania, która znajduję się w obrębie obiektu lotniska. Właściciel danej nieruchomości znajdującej się w takiej strefie, mógł żądać zgodnie z prawem ochrony środowiska odszkodowania. Jednak z owym roszczeniem mógł wstępować tylko przez dwa lata od chwili wejścia w życie uchwały sejmiku w myśl art. 129 ust.4 prawa ochrony środowiska). Właściciela wniosła roszczenie po upływie dwóch lat.

Teza rozstrzygnięcia brzmi:

Właściciel nieruchomości może domagać się wypłaty odszkodowania od krakowskiego lotniska za spadek wartości nieruchomości. Nie upłynął bowiem termin na wniesienie roszczeń.

Właścicielka nieruchomości nie wystąpiła bezpośrednio do lotniska a złożyła wniosek z zawezwaniem do próby ugodowej do sądu. Sąd przyznał, że termin na wniesienie roszczeń, czy też niezbędne jest doręczenie wniosku lotnisku. SN, podejmując uchwałę w tej sprawie, stwierdził, że do zachowania dwuletniego terminu przewidzianego w art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska wystarczy złożenie przed jego upływem do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

sygnatura akt: III CZP 37/17

na podstawie: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/309189983-Za-huk-samolotow-nad-glowami-trzeba-placic.html#ap-1

Kancelaria Kraków

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *