Zadośćuczynienie – ile i komu się należy?

Zadośćuczynienie – ile i komu się należy?

Jak wycenić doznaną krzywdę? Czy da się jakoś sklasyfikować rodzaj tej krzywdy i przyporządkować odpowiednie zadośćuczynienie pieniężne za nią? Tytułowe pytanie jest bardzo trudne i wymaga szerszego spojrzenia na temat. Dlatego dzisiejszy wpis rozpoczynamy od art. 445 kodeksu cywilnego, który stanowi: § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę …