Czy odpowiedzialność ponosi tylko posiadacz lub kierujący pojazdem holującym, czy także pojazd holowany?

Odpowiedzialność będzie ponosił jedynie posiadacz lub kierujący pojazdem holującym, ponieważ według przeważającego w orzecznictwie i doktrynie stanowiska, pojazd holowany nie znajduje się w ruchu, a tylko szkoda spowodowana przez pojazd mechaniczny będący w ruchu musi zostać naprawiona przez posiadacza tego pojazdu (art. 435, 436 Kodeksu Cywilnego). Pojazd holowany stanowi jedynie część całego „pociągu holowniczego”, a …