Na co składa się odszkodowanie?

Odszkodowanie powinno w pełni naprawiać wyrządzoną szkodę (zasada pełnego odszkodowania). Artykuł 361§1 wskazuje, że to pełne odszkodowanie powinno składać się ze strat, które poszkodowany poniósł (tzw. damnum emergnens) oraz z korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans). Na przykładzie: odszkodowanie powinno obejmować zarówno koszt napraw, jakie musi ponieść wynajmujący po …