Czy obrabowanie mieszkania w sytuacji braku znalezienia winnego jest podstawą do otrzymania odszkodowania?

Uzyskanie odszkodowania w takim wypadku może być utrudnione. W takiej sytuacji najlepiej ubiegać się o odszkodowanie z własnej ubezpieczalni. Można także złożyć wniosek do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W przypadku dużych strat i braku pieniędzy na ich pokrycie, zasadne może również być zgłoszenie się do Fundacji pomagającym ofiarom przestępstw.