Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania za szkodę od osoby niewypłacalnej?

W sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za szkodę jest niewypłacalna, możemy mieć problemy z uzyskaniem rekompensaty. W takiej sytuacji najpierw należy zwrócić się do ubezpieczycieli – własnego oraz osoby odpowiedzialnej. Zdarzają się sytuacje, gdy ubezpieczenia nie pokryją szkody lub ubezpieczenia brak i chcemy uzyskać naprawienie szkody bezpośrednio od odpowiedzialnego. Należy wtedy z pomocą komornika przeprowadzić egzekucję …