Co mogę zrobić w sytuacji, gdy wypłacone mi odszkodowanie jest za niskie?

Przede wszystkim warto prywatnie, niezależnie wycenić powstałe szkody. Należy przy tym brać pod uwagę nie tylko koszty napraw, ale także utracone korzyści oraz koszty leczenia, zadośćuczynienie. Próbując uzyskać większe odszkodowanie ważne jest przedstawienie bogatej dokumentacji poświadczającej koszty napraw, transportu, wcześniejszych ulepszeń sprzętu, dokumentacji medycznej oraz nawet dokumentacji psychologicznej oraz oświadczeń z pracy. Wszystko, co może …