Czy pozostawanie pod wpływem alkoholu w momencie wypadku ma wpływ na uzyskanie przeze mnie odszkodowania?

Na to, czy pozostawanie pod wpływem alkoholu w momencie wypadku będzie miało znaczenie na przyznanie odszkodowania, mają wpływ okoliczności wypadku. W szczególności będzie miało znaczenie to, czy poszkodowany swoim działaniem przyczynił się do powstania szkody. Wynika to z artykułu 362 kodeksu cywilnego. W większości przypadków, najczęściej przy prowadzeniu samochodu, pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych …