Wynająłem człowieka do rozładowania towaru z ciężarówki, której ja jestem właścicielem. Pracownik upuścił skrzynię z ciężkim towarem na swojego schylonego pomocnika. Czy muszę wypłacić odszkodowanie temu pomocnikowi?

Przede wszystkim należy przypomnieć nieco zaskakujący art.34 ust.2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowywaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.” Powstaje pytanie, czy będzie to odpowiedzialność na zasadach …