Jakie mogą być przyczyny wyłączenia możliwości uzyskania odszkodowania?

Przyczyn takich może być bardzo wiele. Najczęstszą jest przyczynienie się poszkodowanego do spowodowania szkody. Istnieją jednak również inne wyłączenia. Należą do nich: – powstanie szkody podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa, – powstanie szkody podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu, – powstanie szkody działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, użyciem …