Co mam zrobić jeśli nie mam pieniędzy, a szkoda wyrządzona przez mojego syna ma znaczną dla mnie wartość majątkową?

Czasami obowiązek naprawienia szkody może ulec zmianie ze względu na zawarte w kodeksie zasady słuszności. W przedstawionej sytuacji wartym uwagi jest artykuł 440 k.c.: „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady …