Mój tata wziął spory kredyt, a łącznie z nim podpisał umowę ubezpieczenia.

Mój tata wziął spory kredyt, a łącznie z nim podpisał umowę ubezpieczenia. W ankiecie medycznej nie napisał o wadzie serca. Umarł 5 lat później w wypadku samochodowym. Czy ubezpieczyciel może jako sankcję przewidzianą dla składania nieprawdziwych informacji przy podpisywaniu umowy podać niewypłacenie odszkodowania (spłatę reszty kredytu)? W zasadzie nie ma znaczenia czy tata umarł szybciej …