Warning: Creating default object from empty value in /home/server815947/ftp/odszkodowaniajjr/wp-content/themes/ronneby/redux_framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Odszkodowania w Krakowie | Urazy / uszkodzenia ciała – jeśli nie zgłosiłeś szkody
Jeśli nie zgłosiłeś jeszcze szkody

Urazy / uszkodzenia ciała

Home / W czym pomagamy / Urazy / uszkodzenia ciała – nie zgłosiłeś szkody

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś szkody, a chciałbyś żeby nasi Eksperci zajęli się Twoją szkodą w celu uzyskania należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, potrzebujemy od Ciebie:

 • numer polisy sprawcy zdarzenia, lub jeśli mimo wszystko go nie posiadasz, to numer rejestracyjny pojazdu sprawcy zdarzenia,
 • dowód wskazujący na winę sprawcy zdarzenia tj. np.: wyrok karny (jeśli w sprawie toczyło się postępowania karne), notatkę z policji (jeśli sprawca został ukarany mandatem karnym), lub po prostu pisemne oświadczenia sprawcy zdarzenia,
 • pełnomocnictwo dla nas abyśmy mogli Cię reprezentować, którego wzór do podpisania otrzymasz od nas, bo kontakcie z nami.

Zdarza się jednak tak, że pomimo oświadczenia sprawcy zdarzenia o uznaniu odpowiedzialności, lub nałożeniu na sprawcę mandatu karnego, sprawca lub Towarzystwo Ubezpieczeń kwestionuje swoją odpowiedzialność, w takiej sytuacji również Ci pomożemy.

Ponadto potrzebujemy od Ciebie:

 • przy szkodach osobowych – dokumentacji medycznej, udokumentowania (w miarę możliwości) kosztów zw. z leczeniem, rehabilitacją, kosztów dojazdów do placówek medycznych, utraconych korzyści, kosztów opieki osób trzecich itd. (po telefonicznym, lub mailowym kontakcie z nami, dowiesz się, jakich dokumentów nasi Eksperci potrzebują od Ciebie, aby wywalczyć dla Ciebie najwyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie (w każdej sprawie, rodzaj dokumentów o które będziesz poproszony może się różnić stosownie do okoliczności danej sprawy),

Uwaga! Nie podpisuj ugód. Zwykle odszkodowanie lub zadośćuczynienie tytułem ugody proponowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń jest znacznie zaniżone w stosunku do tego co mogą dla Ciebie uzyskać nasi Eksperci. Po podpisaniu przez Ciebie ugody, nie będziemy mogli Ci już pomóc.

Jeśli zgłosiłeś szkodę!

Jeśli zgłosiłeś już szkodę i obecnie postępowanie likwidacyjne prowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń w sprawie twojej szkody zostało zakończone lub nadal trwa oraz:

 • otrzymałeś już odszkodowanie lub zadośćuczynienie i wypłacona kwota jest dla ciebie niesatysfakcjonująca, lub
 • Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło wypłaty odszkodowania (zazwyczaj odmowa przyjęcia odpowiedzialności, brak dowód itp.),
  nic straconego, zwróć się do nas, a nasi Eksperci pomogą Ci wywalczyć wyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś szkody, kliknij tu: Urazy / uszkodzenia ciała – nie zgłosiłem szkody i zobacz jak możemy Ci pomóc!

Po zgłoszeniu przez Ciebie szkody, będziemy potrzebować od Ciebie:

 • numeru szkody,
 • informacji od Ciebie: na jakim etapie jest likwidacja szkody tj. czy została wydana decyzja, jeśli tak to poprosimy Cię o przesłanie nam tej decyzji.

Przy szkodach osobowych, bardzo często zdarza się, że uszczerbek na zdrowiu (wskazany przez lekarza orzecznika powołanego z ramienia Towarzystwa Ubezpieczeń) jest znacznie zaniżony.

Nasi Eksperci wskażą Ci jaką kwotę realnie powinieneś otrzymać za dany uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała

Generalna zasada brzmi, iż: w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (art. 444 § 1 k.c.) Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Czego możesz domagać się, w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek wypadku komunikacyjnego?

Katalog kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie jest zamknięty, jednakże najważniejsze z nich, to żądanie o zapłatę (zwrot):

 1. Kosztów leczenia szpitalnego: zabiegów, operacji, opieki lekarskiej, opieki pielęgniarskiej, konsultacji specjalistów, kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, kosztów przewozu do i ze szpitala;
 2. Kosztów leczenia pozaszpitalnego: zabiegów ambulatoryjnych, wizyt domowych lekarza, konsultacji specjalistów, domowej opieki pielęgniarek, koszty leków i środków opatrunkowych, kosztów dojazdów na zabiegi, wizyty u lekarza;
 3. Kosztów urządzeń kompensujących kalectwo lub zmniejszających upośledzenie narządów (np. protezy, wózek inwalidzki, kule, aparat słuchowy, okulary, inny sprzęt ortopedyczny, również koszty wypożyczenia takiego sprzętu);
 4. Kosztów sprzętu rehabilitacyjnego;
 5. Kosztów przejazdów osób bliskich do i ze szpitala,
 6. Kosztów opieki ze strony osób trzecich,
 7. Kosztów odpowiedniego odżywiania;
 8. Utraconego zarobku i innych dochodów (różnica pomiędzy wynagrodzeniem osiąganym przed szkodą, a pobieranym zasiłkiem),
 9. Kosztów zatrudnienia pomocy do wykonywania określonych prac;
 10. Odpowiedniej renty (Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość).

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

W razie gdy Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym doznał uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia, to zgodnie z art. 445 § 1 k.c., może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Na krzywdę składać się może m. in:

 • cierpienie fizyczne w postaci bólu, oraz dyskomfortu z powodu doznanego urazu/ urazów,
 • cierpienie psychiczne (w związku z następstwami urazów ciała lub rozstroju zdrowia).

Jak wyliczyć wysokość należnego zadośćuczynienia?

Przy wyliczeniu wysokości należnego Poszkodowanemu zadośćuczynienia, brane są m. in. pod uwagę:

 • rodzaj, intensywność, czas trwania cierpień,
 • rokowania co do stanu poszkodowanego na przyszłość,
 • trwałość następstw urazu skutkujących cierpieniami,
 • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie),
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • szanse na przyszłość,
 • poczucie nieprzydatności społecznej oraz inne czynniki podobnej natury,
 • wiek,
 • płeć,
 • dotychczasowe perspektywy życiowe,
 • poczucie bezradności,
 • zmiany w stosunkach rodzinnych i towarzyskich, itd.

Co więcej zadośćuczynienie w postaci jednorazowej zapłaty określonej sumy pieniężnej ma na celu złagodzenie wszelkich cierpień Poszkodowanego tj. zarówno tych które Poszkodowany odczuł, jak i tych które mogą pojawić się w przyszłości.

Zgodnie z Uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 8 grudnia 1973 r. (III CZP 37/73) „zadośćuczynienie jest przede wszystkim środkiem rekompensaty krzywdy” i ma polegać na „wynagrodzeniu krzywdy przez zaspokojenie w większym zakresie potrzeb poszkodowanego”, zatem „poszkodowany powinien otrzymać od osoby odpowiedzialnej za szkodę sumę pieniężną o tyle w konkretnych okolicznościach odpowiednią, ażeby mógł za jej pomocą zatrzeć lub co najmniej złagodzić odczucie krzywdy i odzyskać równowagę psychiczną.”

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Portal: www.odszkodowaniawkrakowie.pl prowadzony jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Joanny Jachymiak – Rogala, dlatego masz pewność, że Twoją sprawą zajmą się profesjonaliści.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Jachymiak-Rogala

 • ul. Mogilska 16/9, 31-516 Kraków
 • ul. Wyżynna 4 J, 30-617 Kraków

Tel: 604 875 207

Jeśli chcesz odwiedzić nas osobiście, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

e-mail: radcaprawny@jjrkancelaria.pl
sekretariat@jjrkancelaria.pl

Rodzaje spraw:

Zadzwoń!

Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy prawnej?

Tel. +48 604 875 207

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ ANALIZY SPRAWY!

Wstępna analiza sprawy, a także przedstawienie możliwości jej rozwiązania są bezpłatne.